Sve vijesti 17.02.2021

Zelena čistka 2020.

Grad Bjelovar je i ove godine prepoznao važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom odvajanju otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta. Akcija se obilježava devetu godinu zaredom u Hrvatskoj, a ove godine obilježava se 19. rujna 2020.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu koronavirusom, neće se održati akcija čišćenja na terenu, već će Grad Bjelovar u suradnji s tvrtkom Komunalac d.o.o. promovirati kartiranje i digitalno čišćenje te na taj način podržati akciju.

Zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec i predstavnica Komunalca Kristina Kocur, referentica za zaštitu okoliša i edukaciju, predstavile su ovogodišnju akciju na jednoj od četiriju lokacija divljih odlagališta. Pozvale su građane da se uključe u kampanju i da digitalno očiste nepotrebne online dokumente, stare e-poruke, nekorištene aplikacije, mutne fotografije, videozapise i sl. koji ispunjavaju uređaje za pohranu, virtualne „oblake“ i druge online platforme. Rezultati digitalnog čišćenja mogu se registrirati na mrežnoj stranici https://digital.worldcleanupday.org/

Stručne službe Grada i Komunalca obavile su kartiranje putem mobilne aplikacije Trash Out (Trashout App) koja se koristi kako bi na globalnoj razini kartirali divlja odlagališta otpada. Rezultat kartiranja je pokazao trend smanjenja pojave ilegalnih odlagališta otpada. Četiri su pronađena na području našega Grada. To su: Hrgovljani (šuma prema igralištu NK Skok), Bostan – Gudovac, Malo Korenovo – Stari Pavljani pokraj pruge, Ždralovi – poljski put.

Pridružite se ovom najvećem volonterskom projektu očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje te do 19. rujna očistite svoje digitalne uređaje i prijavite uočena divlja odlagališta.