Sve vijesti 04.03.2019

Radionice za predškolce

Održano je 16 radionica za djecu u vrtićima/obrtima za usluge dadilja/igraonicama sa područja obuhvata projekta na kojima su se stekla potrebna znanja i vještine o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Svaka radionica bila je organizirana u dva dijela:

1.dio – igrani dio – glumac-maskota-animator kroz mini predstavu, igru i razgovor djecu uči o sprječavanju nastanka otpada, o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju; svi zajedno igraju igru „Odvoji po boji“ – igru pravilnog odvajanja komunalnog otpada-> 4 boje

2.dio – kreativni dio – radionica ponovne uporabe predmeta – izrada novog proizvoda (radni zadatak).

Prvi dio je na svakoj radionici bio isti, a drugi dio je na svakoj radionici bio različit te smo na taj način sa djecom izradili ukupno 16 različitih uradaka. U radionicama je ukupno sudjelovalo 305 djece.

Radionice su proveli Mladen Medak i Danijela Vusić uz stručno savjetovanje za metodološku pripremu odgajateljice mentorice Rahele Rajh.