Sve vijesti 09.03.2021

Potpisan Ugovor o isporuci dva komunalna vozila za projekt „ Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ KK.06.3.1.18.0015

Tvrtka Komunalac d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave za dva komunalna vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada u prosincu 2020. godine.

Po završetku postupka, 03. ožujka 2021. godine, sklopljen je Ugovor o isporuci dva komunalna vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada između tvrtke O-K-TEH d.o.o. kao Isporučitelja i tvrtke Komunalac d.o.o. kao Naručitelja. Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.938.000,00 HRK bez PDV-a. Ugovoreni rok isporuke vozila je 180 dana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.752,34 HRK bez PDV-a, od čega će sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda biti sufinancirano 1.480.000,00 HRK (67,21%).

Provedba projekta rezultirati će nabavom dva univerzalna jednokomorna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Izraditi će se jedna serija edukativnih letaka, te provesti edukativna radionica o načinu i važnosti razvrstavanja komunalnog otpada.

Cilj projekta je povećati količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Komunalac d.o.o. Bjelovar

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda