Sve vijesti 03.10.2019

ODRŽANA ZELENA ČISTKA U BJELOVARU!

Grad Bjelovar osmu godinu za redom sudjelovao je u nacionalnoj kampanji Zelena čistka – akcija čišćenja divljih odlagališta otpada. Dio je to globalnog pokreta koji se ove godine održao po drugi put, 21. rujna 2019. godine kada je 150 zemalja svijeta čistilo okoliš na isti dan.
Akcija čišćenja u Bjelovaru provodila se na više lokacija: Malo Korenovo, Borik, Južna obilaznica, Šuma Obršine kod Prokljuvana, Velike Sredice, Bedenik –  Šuma Trnovka i Malo Korenovo – Novi Pavljani (pokraj pruge). Učenici i djelatnici II. i V. osnovne škole te Komercijalne i trgovačke škole čistili su okoliš oko svojih škola dan ranije.
Na ovih deset lokacija, 220 volontera prikupilo je tada 3820 kilograma otpada.
Grad Bjelovar osigurao je jednokratne rukavice i vreće za otpad te prijevoz, a odvoz sakupljenog otpada odradio je bjelovarski Komunalac.