Sve vijesti 16.12.2018

Najava javnih tribina za građane

Od 11. Ožujka po mjesnim odborima grada Bjelovara počinje održavanje javnih tribina na temu novog načina gospodarenja otpadom

Saznaj više o:

– odvozu miješanog komunalnog otpada
– kako smanjiti količinu otpada i iznos računa
– kako pravilno odvajati otpad
– gdje se nalazi i što možeš donijeti u reciklažno dvorište
– svim ostalim pitanjima o otpadu koje imaš

Uskoro objava liste predavanja s vremenom i mjestom održavanja