Sve vijesti 16.12.2018

Uvodna konferencija projekta Odvoji po boji

Grad Bjelovar dobio je za projekt Odvoji po boji 1.199.438,22 kuna iz Kohezijskog fonda, odnosno 85% sufinanciranja prihvatljivih troškova. Projekt, koji će trajati 20 mjeseci, vrijedan je ukupno 1.411.103,79 kuna. O tome i mnogim drugim govorilo na uvodnoj konferenciji projekta u petak, 15. veljače 2019. Uz gradonačelnika Darija Hrebaka, javnosti se obratio voditelj projekta Vlado Pavlek, koordinatorica projekta Anamarija Vnouček te partneri u projektu. Projekt će se provoditi na području Grada Bjelovara i osam općina: Veliko Trojstvo, Rovišće, Nova Rača, Severin, Kapela, Zrinski Topolovac, Velika Pisanica i Šandrovac. Cilj je osvijestiti građane o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, čime bi se smanjila količina otpada odloženog na odlagalište. U sklopu projekta provodit će se mnoge aktivnosti poput radionica i javnih predavanja za predškolce, školarce, mlade, edukatore, poslovnu javnost.