Sve vijesti 17.02.2021

KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR POTPISAO JE UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar “

Komunalac d.o.o. Bjelovar potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ (KK.06.3.1.18.0015). Ugovor je u ime Komunalca d.o.o. potpisao predsjednik Uprave Ivan Ivančić, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ministar Tomislav Ćorić te u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Siniša Kukić.

Projekt će se provodit 15 mjeseci na području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Bjelovara. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.752,34 HRK bez PDV-a, odnosno 2.752.125,22 HRK sa PDV-om. Prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ KK.06.3.1.18 osigurat će se sufinanciranje projekta u iznosu 1.480.000,00 HRK ili 67,21% ukupno prihvatljivih troškova što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Ostatak troškova 32,79% osigurava prijavitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Projektom su planirane aktivnosti nabave dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te aktivnosti horizontalnih politika EU.

Cilj projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te oporaba i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Komunalac d.o.o. Bjelovar

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda