Sve vijesti 17.02.2021

Grad Bjelovar-Sortirnicu na Dolinama Kohezijski Fond sufinancirati će u 85%-tnom iznosu

Grad Bjelovar dobio je Odluku o sufinanciranju projekta Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, vrijednog 43.317.886,82 kuna. Više o projektu bilo je riječi na konferenciji za medije, održanoj u ponedjeljak 15. veljače u Gradu Bjelovaru. Detalje projekta predstavili su bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, predsjednik Uprave Komunalca Ivan Ivančić i Ante Topalović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Odluku o financiranju za projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ usmjerit će nas prema jednom od najmodernijih sustava gospodarenja otpadom koji u RH trenutno postoji. Gradu Bjelovaru se putem projekta za izgradnju sortirnice dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 36 milijuna i 820 tisuća kuna, što čini 85 posto vrijednosti cijeloga projekta. Preostali dio osigurat će Grad Bjelovar. Ukupan iznos projekta iznosi 43 milijuna kuna. Lokacija budućeg postrojenja sortirnice i kompostane nalazi se pored odlagališta otpada Doline, rekao je gradonačelnik Hrebak.

Uz Grad Bjelovar, sudionici na projektu su Grad Daruvar, Općine Dežanovac, Đulovac, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac što dovoljno govori koliko je cijeli projekt sveobuhvatan. Tendencija je da se u budućnosti pridruže i mnogi drugi, kako bi se putem projekta zatvorila potreba vezana za gospodarenje otpadom na području cijele Bjelovarsko – bilogorske županije. U postrojenju će se sortirati plastika, papir, karton, tekstil, staklo i metal na površini od 1 560 metara kvadratnih.

 Idemo prema zadovoljavanju kriterija koje nam je postavila Europska unija. Isto tako, na ovaj će se način smanjivati količina miješanog otpada, a povećavati uporabne komponente. U potpunosti smo spremni pristupiti ovom izazovu i rješavanju problema u segmentu gospodarenja otpadom. Sama kompostana vrijedna je oko 14 milijuna kuna, 50 posto će biti sufinancirano od strane Grada Bjelovara, a preostalih 50 posto od nadležnih tijela i EU fondova. Čekamo odobrenje projekta i siguran sam da će dobiti zeleno svjetlo. Dakle, govorimo o ogromnim projektima i novčanim iznosima, dodao je Hrebak.