Povratak

Papir i karton

  • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
  • Bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
  • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
  • Čiste papirnate vrećice
  • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima)
  • Kartonska ambalaža za jaja, rižu , tjesteninu i drugo.

U plavu kantu ili spremnik NE odlažemo sljedeće:

  • Plastificirani papir, fotografije
  • Korištene papirnate maramice, salvete, papirnati tanjuri i čaše
  • Pelene