Svi događaji 04.03.2019

Popis svih javnih tribina

U sklopu projekta organizirano je 48 javnih tribina po mjesnim odborima Grada Bjelovara i 8 Općina. Tribine su u tijeku. Pogledajte na koju ćete doći!

Predstaviti ćemo Vam:

  • novi način obračuna i naplate odvoza kom. otpada
  • kako smanjiti količinu otpada u svojoj kanti
  • kako odvajati otpad
  • odgovore na pitanja koja vas zanimaju

Dođite, doznajte, pitajte! Odvoji po boji je tu za Vas!

MJESNI ODBOR/MJESTO

TERMIN TRIBINE

PROKLJUVANI

PON 18.3. 16.30H

KUPINOVAC

PON 11.3. 17.30H

LETIČANI

PON 11.3. 19.00

RAJIĆ

UTO 12.3. 17.30H

BREZA

UTO 12.3. 19.00H

STANČIĆI

SRI 13.3. 17.30H

PRGOMELJE

SRI 13.3. 19.00H

CIGLENA

ČET 14.3. 17.30H

MALA CIGLENA

ČET 14.3. 19.00H

PATKOVAC

PET 15.3. 16.30H

KOKINAC

PET 15.3. 17.30H

PRESPA

PET 15.3. 18.30H

NOVOSELJANI

PON 18.3. 17.30H

ŽDRALOVI

PON 18.3. 18.30H

BAN JOSIP JELAČIĆ

PON 18.3. 19.30H

STARI PAVLJANI

UTO 19.3.16.30H

OBROVNICA

UTO 19.3.17.30H

GALOVAC

UTO 19.3. 18.30H

STJEPAN RADIĆ

UTO 19.3. 19.30.

NOVI PAVLJANI

SRI 20.3. 16.30H

BREZOVAC

SRI 20.3. 17.30H

ANTUN GUSTAV MATOŠ

SRI 20.3. 18.30H

KNEZ DOMAGOJ
Ul. Tomaša Garika Masaryka 8

SRI 20.3. 19.30H

GORNJI TOMAŠ

ČET 21.3. 16.30H

TOMAŠ

ČET 21.3. 17.30H

ZVIJERCI

ČET 21.3. 18.30H

DR. ANTE STARČEVIĆ

ČET 21.3. 19.30H

GRAD BJELOVAR STUDIJSKI ODJEL KNJIŽNICE

PET 22.3. 16.30H

PLAVNICE GORNJE

PET 22.3. 17.30H

TROJSTVENI MARKOVAC

PET 22.3. 18.30H

KRALJ PETAR KREŠIMIR IV
Đurđevača cesta 148 (MO Trojstveni Markovac)

PET 22.3. 18.30H

STARE PLAVNICE

PON 25.3. 16.30H

MALO KORENOVO

PON 25.3. 17.30H

VELIKO KORENOVO

PON 25.3. 18.30H

GUDOVAC

PON 25.3. 19.30H

KLOKOČEVAC

UTO 26.3. 16.30H

KRIŽEVAČKA CESTA

UTO 26.3. 17.30H

HRGOVLJANI

UTO 26.3. 18.30H

VELIKE SREDICE

UTO 26.3. 19.30H

ZRINSKI TOPOLOVAC

SRI 27.3. 16.30H

ROVIŠĆE

SRI 27.3. 17.30H

GRAD BJELOVAR GRADSKA UPRAVA

SRI 27.3. 18.30 H

ŠANDROVAC

ČET 28.3. 16.30H

VELIKO TROJSTVO

ČET 28.3. 17.30H

KAPELA

ČET 28.3. 18.30H

VELIKA PISANICA

PET 29.3. 16.30H

NOVA RAČA

PET 29.3. 17.30H

SEVERIN

PET 29.3. 18.30H

KLOKOČEVAC

UTO 26.3. 16.30H

KRIŽEVAČKA CESTA

UTO 26.3. 17.30H