Povratak

Biootpad

Biootpad možete kompostirati na svojoj okućnici ili čak balkonu.

Akcija skupljanja granja od orezivanja voćki i živica u Gradu Bjelovaru  u 2019. biti će 30. Ožujka i 6. Travnja. Termin za svoju ulicu potražite na web stranici ili aplikaciji.

Što mogu kompostirati?

 • Trava, ostatci od povrća i voća
 • Suho lišće, uvelo cvijeće
 • Piljevina, slama, sijeno
 • Talog čaja i kave
 • Ljuske jajeta
 • Papir, karton, ambalaža od jaja
 • Pepeo od drveta (u malim količinama, ravnomjerno raspršen)

Što ne ide u kompost?

 • Ostatci kuhane hrane
 • Meso, kosti, mliječni proizvodi
 • Pijesak za mačke, izmet kućnih ljubimaca
 • Pelene
 • Masti i ulja
 • Osjemenjeni korovi, bolesne biljke